رد کردن پیوندها

Bangnuet manager

Bangnuet Manager

سلسله مراتب برنامه­ ریزی برای برگزاری تشریفات با تمام فرم­ های سرویس ­دهی موجود فرق زیادی دارد. شخص اداره کننده تشریفات کلاسیک با تجربه و ورزیده­ ترین فرد در امور سرویس­ دهی استادانه قرار گرفته است. زیرا قدرت توانایی او در موارد زیر خلاصه خواهد شد.

علاوه بر سالیان تجربه در قسمت سرویس­ دهی عمومی،‌ داشتن مدرک استادی سرویس ­دهی Restaurant master و یا Hotel business economist ضروری می­باشد. همچنین یکی از موارد مهم داشتن اطلاعات کافی در مورد بودجه گزاری و دخل و خرج هتل می­باشد.

– توانائی برنامه­ ریزی برای تمام مراحل تشریفات از صفر تا 100

– بعهده گرفتن تمام مسئولیت­ های موجود قبل و بعد از برگزاری تشریفات

– انتخاب و جمع آوری پرسنل آگاه و تمرین دادن به آنها قبل از شروع به کار

– مشاوره سیستم با آشپزخانه برای برنامه­ ریزی دقیق سرو غذاها

– مشاوره سیستم با قسمت نگهداری نوشابه­ ها

– مشاوره سیستماتیک با اداره F&B

دریافت این دوره

پیام بگذارید