رد کردن پیوندها

F&B Manager

F&b Manager

یکی از پر اهمیت ترین شغل های مدیریت بوده که دایره فعالیت آن بسیار وسیع میباشد. علاوه بر این مدیریت از طبقات متفاوتی برخوردار بوده و در اینجا میتوانیم به چند نمونه آن اشاره کنیم:

management by delegation

management by exption

management by objective

management by systems 

management by strategy 

مدیریت هم مانند سایر خدمات پیشرفته در صنعت و اقتصاد نقش مهمی را بازی خواهد کرد. برخی از مسئولیت های یک مدیر : تدارکات، ساماندهی، برنامه ریزیف اجرا ،نظارت ، کنترل بودجه گذاری و هدایت کردن آن به نفع موسسه میباشد.

در گاسترونومی و هتلری مدیران متفاوتی وجود دارد که مهمترین آن ها مدیر مالی میباشد که بعدا با سایر مدیران دیگر اشاره خواهد شد. 

دریافت ای دوره

پیام بگذارید