رد کردن پیوندها

BAR manager

bar manager

آموزش با روشناخت آنرا می­توان به چند دسته تقسیم کرد

1- معنی بار و پدایش آن از نظر تاریخی

2- نوشابه­های میکس (مخلوط) از قبیل short drinks و Lang drinks

3- شناخت 37 گروه از نوشابه­های متعل به بار و 1200 نوع کوکتل­های مختلف

4- شناخت ابزار بار shaker، Hamilton bech، mix glas، collings glas، High ball glas، old fashioued Glas، Scutscuale، Cocutalilcremer، Coeutailschale، Cobbier glas، Crusta glas، weinkrng، Bowleagelass،

5- Garnish و دکوراسیون

6- آموزش خرید مواد لازم و آشنائی با آنها

7- برنامه­ریزی برای اداره کردن و اصطلاحات معمول بار

8- اطلاعات وسیع در مورد Whisu (e)، Likore، Rum، Gin، Geneven، Wodka، Cognae، Armagnac،

مدت زمان تئوری 30 ساعت

مدت زمانی عملی 20 ساعت

دریافت این دوره