رد کردن پیوندها

Bangnuet manager

Bangnuet manager

سلسله مراتب برنامه­ریزی برای برگزاری تشریفات با تمام فرم­های سرویس­دهی موجود فرق زیادی دارد. شخص اداره کننده تشریفات کلاسیک با تجربه و ورزیده­ترین فرد در امور سرویس­دهی استادانه قرار گرفته است. زیرا قدرت توانائی او در موارد زیر خلاصه خواهد شد.

علاوه بر سالیان ارائه در قسمت سرویس­دهی عمومی،‌ داشتن مدرک استادی سرویس­دهی Restaurant master و یا Hotel business economist ضروری می­باشد. همچنین یکی از موارد مهم داشتن اطلاعات کافی در مورد بودجه گزاری و دخل و خرج هتل می­باشد.

– توانائی برنامه­ریزی برای تمام مراحل تشریفات از صفر تا 100

– بعهده گرفتن تمام مسئولیت­های موجود قبل و بعد از برگزاری تشریفات

– انتخاب و جمع آوری پرسنل آگاه و تمرین دادن به آنها قبل از شروع به کار

– مشاوره سیستم با آشپزخانه برای برنامه­ریزی دقیق سرو غذاها

– مشاوره سیستم با قسمت نگهداری نوشابه­ها

– مشاوره سیستم با اداره FPB

 

دریافت این دوره