رد کردن پیوندها

Cost Control

cost control

در حقیقت یک رستوران و یا یک هتل بدون کنترل هزینه های جاری نمیتواند طویل المنت به بقای خود ادامه دهد، از این رو میتوان کیفیت اجناس را هم زیر نظر داشت.

 

به غیر از موارد فوق، کنترل هزینه های تمام قسمت های یک موسسه از قبیل هزینه های سوخت، گاز، برق و غیره و هزینه مواد اولیه و خام، ارزش اضافی، اجاره، دستمزد همکاران، آب و برق و شهرداری و استهلاک ماشین آلات را باید در نظر گرفت.

مدت زمان تئوری 40 ساعت

دریافت این دوره