رد کردن پیوندها

منو و لیست غذا

منو رستوران

یکی از مباحث بسیار جالب و ناشناخته در سطح گاسترونومی و هتلداری تعریف، ساختار و خلاقیت در این مورد بسیار مهم می‌باشد. قدم اول ما تعریف منو می‌باشد که برای بعضی ها هنوز روشن نشده است. قدم بعدی ما درست کردن یک لیست غذا از روی استاندارد های بین المللی می‌باشد. زیرا یک غذای کلاسیک از کلیات و اجزائی تشکیل شده که دانش آن برای پرسنل آگاه رشته های مرتبط در درجه اول قرار گرفته است.

همچنین نوشابه های همراه کننده و غذاهای مختلف نقش بسیار مهمی را در این مسیر بازی میکنند.

مدت زمان تئوری 40 ساعت

مدت زمان عملی 30 ساعت

دریافت این دوره