رد کردن پیوندها

آموزش مدیریت رستوران

مدیریت رستوران

رستوران ها و هتل هایی که دارای سیستم کلاسیک هستند و از پرسنل متفاوت مانند : chef de rang, demi chef de rang, comm, is de rang sommiclier

استفاده میکنند به طور معمول دارای یک مدیر مسئول هم می‌باشند که او در راس پرسنل رستوران قرار گرفته است. از جمله وظایف او سازماندهی حرفه ای، اداره کردن و تسلط کامل در تمام امور مربوطه، برخورد صحیح و هوشمندانه با میهمان های مختلف. همچنین تسلط داشتن در dekantleren, trancheren,flarbieren درست کردن غذاهای مختلف و دیگر خدمات مرتبط در کنار میز میهمان. مسلط در موضوع اقتصاد، بودجه و در آمد رستوران، همکاری سیستم وبا اداره F&B و marketing

مدت زمان تنوری 50ساعت

مدت زمان عملی 40ساعت

دریافت این دوره