رد کردن پیوندها

آموزش سرآشپزی

آشپزی

chef de cuisine

Grigade de cuisine

یکی از شرایط آموختن حرفه سرآشپزی پشت سر گذاشتن قسمت اول آشپزی می‌باشد، دایره مسئولیت یک رئیس آشپزخانه بسیار بزرگ می‌باشد.

یک آشپزخانه بزرگ از چهل قسمت مختلف تشکیل شده است که قسمت های عمده آن آشپزخانه گریر آشپزخانه سرد و قسمت نانوایی آن می‌باشد.

در بعضی از مواقع یک رئیس آشپزخانه زیر نظر دیرکتور قرار گرفته است که آن خود جز کادر اصل FPB می‌باشد.

و اما وظایف او: مسئولیت داشتن در برابر تمام پرسنل آشپزحانه ، تحریر منو ورسپی های تازه با همکاری مدیر رستوران،مسئولیت خرید تمام وسایل آشپزخانه و مواد مصرفی برای درست کردن غذاهای مختلفف مسئولیت در مورد نوآموزان و هدایت آنها.

دوره های تنوری 60 ساعت

دوره های عملی 60 ساعت