رد کردن پیوندها

آشپزی

آشپزی

برای اخذ مدرک بین المللی آشپزی از آکادمی اوبیرلینگن‌ آلمان مطالب زیر در دستور کار قرار رفته است.

– نظافت و بهداشت، معنی و کاربرد لغت HCCP

– سعی در جلوگیری از صانحه­های ناگوار در هنگام کار لزوم توجه به نگهداری طبیعت

– تغذیه بطور اعم، موضوع نگهداری و طریقه استفاده از مواد خوراکی و نوشابه­ها

– انبارداری و استفاده از یخچال­های زیر صفر و بالای صفر

– شناختن ابزار پخت و پز و متدهای پختن

– درست کردن پیش غذاها، غذاهای اصلی و دسرها

– محاسبه و تبدیل کردن رسپس­های مختلف و Cost control

– طراحی لیست غذا و منو

– مدت زمان تئوری 40 ساعت

مدت زمان عملی 90 ساعت

دریافت این دوره