رد کردن پیوندها

سرویس دهی

سرویس دهی

برای برگزاری یک دوره خوب درباره سرویس دهی باید به نکات زیر توجه کرد:

– آشنایی با انواع و اقسام نوشابه های (سرد و گرم و غیره) تاکستان های مختلف و مهم در جهان

– برقراری یک سرویس قابل تأیید از ابتدا شروع:
آن چیز که بر روی مهمان ها تاثیر مثبت خواهد داشت پاکیزگی آراستگی و برخورد صحیح با مهمان ها است.

– نظافت شخصی، لباس مناسب ، اشیاء مورد احتیاج، از موارد لازم دیگر می‌باشد.

– آگاهی از اشیاء موجود در رستوران و آفیس،فرم چیدمان میز ها، آشنایی با رومیزی های مختلف،شناخت کارد،قاشق و چنگال، آلیاژ آنها، لیوان های مختلف، اشکال مختلف دستمال سفره، محل بشقاب ها و وسایل مرتبط به طور حرفه ای لازم و ضروری می‌باشد.

دریافت این دوره

پیام بگذارید