رد کردن پیوندها

انبارداری

انبار داری

انبار(انباشته شدن) از این نظر پیش بینی شده که انباردار اول کالاهای مورد احتیاج را در آن نگهداری کند و بعدا بنا به درخواست تحویل دهنده به آن تحویل داده شود.

38 مورد مختلف زیر مجموع انبارداری را تشکیل میدهند که هنگام تدریس به آنها اشاره خواهد شد. برای مثال انبار داری فقط ذخیره کردن اجناس برای یک هدف معمولی نیست بلکه ممکن است ما محصولی را انبار کنیم تا بتکامل عالی خود برسد تا بتوان از آن نهایت استفاده را کرد.

مدت زمان تئوری 30 ساعت

دریافت این دوره

پیام بگذارید