رد کردن پیوندها

شیوه آموزش و مدرک

روش آموزشی و تعلیم بصورت تئوری وعملی انجام خواهد گرفت که به‌آن دوآل ‌سیستم می­گویند این سیستم قبل از صنعتی شدن اروپا رایج بوده و هنوز در بیشتر ممالک ترقی اجرا می­گرد.

دوآل سیستم تا به حال تنها راه آموختنی صحیح و رسیدن به موفقیت بوده است.

قدرمسلم است که هیچ کس فقط با خواندن کتاب­های آشپزی نمی­تواند خود را آشپز بداند و هیچ یک از پرسنل رستوران و هتل بدون آموزش عملی بجایی نخواهد رسید.

یک مدیر Banquet (تشریفات) باید از صدها موارد مختلف اطلاعات کاملی را کسب کرده باشد به همین مناسبت خط مشی آکادمی اوبیرلینگن روی این اصول نامبرده پی­ریزی شده است.

بنابراین

– تعلیم و تدریس رشته­ های مختلف مربوط در سطح استانداردهای کشورهای اصول گذار (فرانسه، سویس، اتریش و آلمان)

– نظارت و مشاوره در امور رستوران­ها، هتل­ها به جهت استاندارد کردن آنها.

– مشاوره و محاسبه بودجه گذاری و امکانات دریافت پشتیبانی­های مالی از شرکت­های مختلف برای خریدن رستوران و یا هتل و دیگر قسمت­های مرتبط

– نظارت و اجرای حرفه ه­ای کامل در تمام مراحل تعلیم و آموزش و اعطای مدرک بین المللی از آلمان در نظر گرفته شده است.

مدرک هتل