رد کردن پیوندها
hotel
میدیرت هتل

درباره آکادمی هتلداری فرخ فر

امکانات آموزشی آکادمی شامل دوره­­های اول آموزشی و دوره­های پیشرفته آموزشی و ادامه تحصیل برای دوره­های جاری، تعویض شغل و بازاریابی برای شغل­های مرتبط، تمرین برای اشخاص شاغل می­باشد.

البته آکادمی اوبیرلینگن دارای امکانات بسیار بیشتر در ضمینه شغل­های متفاوت می­باشد، اما این امکانات غیر از گاسترونومی و هتلداری فقط در آلمان امکان پذیر می­باشد.

آدرس مرکز آکادمی اوبیرلینگن

Akademic Ueberlingen

Goethering 7

490470 Osnabrueck

Teb 0541 33 112-0

و در بلیشتر از 50 شهرهای مختلف آلمان و اروپا و آسیا