رد کردن پیوندها

استخدام

آکادمی هتلداری فرخ فر

hotel academy

استخدام و معرفی محل کار

جهت استخدام پرسنل رشته های مختلف از طرف کارفرمایان هتل ها و یا رستوران ها همچنین بالعکس درخواست کنندگانی که جویای کار هستند میتوانند فرم آماده شده در وبسایت آکادمی هتلداری فرخ فر را تکمیل کرده و ارسال فرمایند.

متقاضیان با توجه به حرفه و تخصص خود در طی مدت زمان معینی انتخاب میشوند.استخدام متفاضیان میتواند در ایران و خارج از ایران نیز صورت بگیر د. برای انتخاب رشته های مورد علاقه خود میتوانید به قسمت دوره های آموزشی مراجعه کنید.

اخبار جدید

???? این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه وب شما استفاده می کند.